Tsubvubone / Ebony

Video

Tipo de Presentación: 
Idioma original: 

 

El texto del trabajo se muestra en su lenguaje original en la pestaña Original. Para ver el texto traducido, debes hacer clic en la pestaña Translated/Traducido.

Lyrics

Original

I don’t care what you say
I don’t care what they say
This is who I am

(And) I don’t care what you think
I don’t care what they think
This who I am

Ndiri black wadada
I am a black wadada
Svusvurandadya
Insatiably wanting to see your beauty!
Tsvarakadenga
Very beautiful woman
Tsvubvubone
...... (X2)

Chorus
Tsubvubone
Tsvarakadanga
Tsvubvubone
Black wadada
Tsvubvubone
Sponono
Tsvubvubone
Aye ye

Poem
Chisikana chitematema,
Dark-skinned girl,
Natsa kunditeerera unzwe,
Listen to me carefully,
Uri dapurahunanzva,
You are my sweet meal
Huchi pasina nyuchi,
Honey away from bees,
Mudyandakasungwa, ndonamirapo,
entrapping delicacy, I’d rather be stuck on you.

Wonge yepachisipiti kutapira,
Your sweetness is like fresh spring water,
Chidziisamapapu,
Heater of my lungs,
Ramba wakandidzvanyidzira padundundu rako,
Keep pressing me against your chest,
Hona wava kundigwautisa kunge gava pamutsubvu,
Now you are making me bark like a jackal at the Tsubvu tree,
Hukudyukudyu nedzesamate,
Gulp over gulp, causer of my drooling,
Dzvetedete zviyo nedovi
Thin sweet porridge, millet with peanut butter,
Rute ndoyerera kunge Bere,
Now I’ drooling like a hyena,
Pfungwa dzamonana,
My brain is entangled.
Chimakandidyisa ndikazvimbirwa.
You bewitched with your food, now I’m so full.

Chorus
Tsubvubone
Tsvarakadanga
Tsvubvubone
Black wadada
Tsvubvubone
Sponono
Tsvubvubone
Aye ye.

Translated / Traducido
Tsubvubone / Ébano
Idioma traducido: 

No me importa qué digas tu
No me importa qué digan ellos
Esta soy yo.

(Y) no me importa lo que pienses tu
No me importa lo que piensen ellos
Esta soy yo

Ndiri Black Wadada
Soy wadada negra
Svusvurandadya
¡Con un deseo insaciable de ver tu belleza!
Tsvarakadenga
Mujer de gran belleza
Tsvubvubone
...... (X2)

Coro
Tsubvubone
Tsvarakadanga
Tsvubvubone
Black wadada
Tsvubvubone
Sponono
Tsvubvubone
Aye ye

Poema
Chisikana chitematema,
Muchacha de piel morena,
Natsa kunditeerera unzwe,
Escúchame con atención,
Uri dapurahunanzva,
Eres mi dulce alimento
Huchi pasina nyuchi,
Miel robada a las abejas,
Mudyandakasungwa, ndonamirapo,
Cautivando delicadeza, preferiría estar pegada a ti. 

Wonge yepachisipiti kutapira,
Tu dulzura es como agua fresca de manantial,
Chidziisamapapu,
Calor para mis pulmones,
Ramba wakandidzvanyidzira padundundu rako,
Sigue apretándome contra tu pecho,
Hona wava kundigwautisa kunge gava pamutsubvu,
Ahora me haces ladrar como un chacal al árbol Tsubvu,
Hukudyukudyu nedzesamate,
Trago tras trago, causante de que babee,
Dzvetedete zviyo nedovi
El dulce atole, mijo con mantequilla de maní,
Rute ndoyerera kunge Bere,
Ahora estoy babeando como una hiena,
Pfungwa dzamonana,
Mi cerebro enredado.
Chimakandidyisa ndikazvimbirwa.
Me hechizaste con tus alimentos, ahora estoy tan llena

Coro
Tsubvubone
Tsvarakadanga
Tsvubvubone
Black wadada
Tsvubvubone
Sponono
Tsvubvubone
Aye ye.

Monique Wilson
Hope Masike
Sara Curruchich
Lebo Mashile
iskwē | ᐃᐢᑫᐧᐤ
Rosa Chávez | k’iche’
Liza Jessie Peterson
Be Steadwell
Nona Hendryx
Angela Davis
Divinity Roxx
Sophia Ramos
Joy Harjo